ΟΟΣΑ: Γιατί η bad bank αποτελεί την καλύτερη λύση για τα NPLs

Θέση, όσον αφορά τη συζήτηση, που έχει εκ νέου ανοίξει, για την αναγκαιότητα ή μη σύστασης μιας «κακής» τράπεζας (bad bank), η οποία θα αναλάβει να… τακτοποιήσει όσα «κόκκινα» δάνεια δεν ενταχθούν στον «Ηρακλή», παίρνει ο ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, στην ετήσια έκθεσή του, που είδε  το φως της δημοσιότητας, ο Οργανισμός κάνει ειδική αναφορά στα δύο σχέδια – το ένα σε εφαρμογή και το άλλο υπό επεξεργασία – που φιλοδοξούν να απαλλάξουν τις εγχώριες τράπεζες από τον «βραχνά» των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι σι μεταρρυθμίσεις οδήγησαν τα τελευταία δύο χρόνια στην ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων με τις τράπεζες να έχουν πουλήσει 17,4 δισ ευρώ NPLs από τις αρχές του 2017 ενώ οι servicers (οι εταιρείες που λειτουργούν ανεξάρτητα από τις τράπεζες και διαχειρίζονται οφειλές σε καθυστέρηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων) διαχειρίζονται 30 δισ ευρώ κόκκινα δάνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο ο οργανισμός προτείνει την ευθυγράμμιση του νόμου για τα NPLs με εκείνον των τιτλοποιήσεων έτσι ώστε να υποστηριχθούν καλύτερα οι πωλήσεις δανείων ενώ προσθέτει πως n δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για την αγορά και πώληση κόκκινων δανείων θα αυξήσει τη διαφάνεια βοηθώντας στην ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς.

Ο φόβος για ζημίες

Ο ΟΟΣΑ αναφέρεται στο σχέδιο Ηρακλής καθώς και στην πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία bad bank στην Ελλάδα. Οπως τονίζει ο Ηρακλής έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του αποθέματος NPLs αλλά η κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC) στους ισολογισμούς των τραπεζών καθώς και των NPLs που θα παραμείνουν στο σύστημα.

Τα πολύ υψηλά επίπεδα της αναβαλλόμενης φορολογίας  στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών η οποία φτάνει το 60% (16 δισ ευρώ) αποτελούν τεράστια πρόκληση για την ποιότητα των κεφαλαίων του κλάδου προειδοποιεί.

Τα DTCs  αποθαρρύνουν τις τράπεζες από την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς αυτό θα οδηγούσε σε πρόσθετες καθαρές λογιστικές ζημίες οδηγώντας στην έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου και συνεπώς σε αραίωση dilution των μετόχων περιορίζοντας την ικανότητα των μετοχών να αντλούν νέα κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές.

Η ΤτΕ όπως επισημαίνει προτείνει τη μεταφορά των NPLs και των DTCs σε ένα όχημα ειδικού σκοπού βελτιώνοντας έτσι ταχύτατα την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών.

Η πρόταση της ΤτΕ έχει το προσόν του ότι αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και τα δύο προβλήματα των ισολογισμών των τραπεζών (υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αναβαλλόμενη φορολογία) και γι αυτόν τον λόγο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να τελειοποιηθεί όπως τονίζει.