ΟΤΕ: Παραίτηση του μέλους Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου, Ανδρέα Ψαθά

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ) ανακοίνωσε o Ανδρέας Ψαθάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε. υπέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την παραίτησή
του με ισχύ από 24-06-2020.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκκίνησε διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του ανεξάρτητου μη  εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους (δηλαδή μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021).
Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα στη διεύθυνση