Προσλήψεις στο υπουργείο Οικονομικών λόγω δήθεν αυξημένων αναγκών

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούούρας κατέθεσε στις 11 Φεβρουαρίου 2020 την υπ’ αριθμόν 157/36 11.2.2020 τροπολογία, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη νομοθετική διάταξη για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα. Αυτή η διάταξη έλαβε δικαίως θετική δημοσιότητα.  

Όμως, στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και διάταξη η οποία προβλέπει αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή η διάταξη δεν έλαβε δημοσιότητα.
Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως οι προσλήψεις αιτιολογούνται με την δικαιολογία ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που σχετίζονται με τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας. Επίσης, με την δικαιολογία ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον υπουργό, έχουν αυξημένες ανάγκες.

Και να σκεφθεί κανείς, ότι η χώρα έχει εξέλθει των μνημονίων και δεν έχει στην πράξη αυξημένες ανάγκες δημοσιονομικής πολιττκής σε σχέση με τα παρελθόντα έτη. 

Αντί λοιπόν οι υπηρεσίες του δημοσίου να εκσυγχρονίζονται με τεχνολογικά μέσα, ο υπουργός επιλέγει να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι μετατάξεις αν βεβαίως χρειάζονται.