Πρώτη ημέρα εισαγωγής για τις νέες ομολογίες του ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ υποκαθιστά προηγούμενο ακριβότερο δανεισμό με επιτόκιο 3,5% με το νέο δάνειο χαμηλότερου επιτοκίου 2,1%. 

Ο acting CEO του ΟΠΑΠ Jan Karas κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μιας συνεδρίασης που σε ότι αφορά τις μετοχές αποδείχθηκε ζοφερή.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών εισάγονται από σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και τίθεται υπό διαπραγμάτευση οι ομολογίες του ΟΠΑΠ που προέκυψαν από την επιτυχημένη έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες εισάγονται στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος.

Η έκδοση του ΟΠΑΠ υπερκαλύφθηκε κατά 3,06 φορές (ζητήθηκαν ομολογίες 612 εκατ. ευρώ) και η απόδοση προσδιορίστηκε στο 2,1% που ήταν και το ελάχιστο όριο του εύρους τιμών. Επίσης το επιτόκιο έχει οριστεί σε 2,1%.

Με το ποσό των 200 εκατ. ευρώ ο ΟΠΑΠ θα προχωρήσει στην ολική αποπληρωμή του
από 01.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους €200 εκατ. και υπολοίπου €150 εκατ. Επίσης ποσό 50 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιήσει ως κεφάλαιο κίνησης.

Με την έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου ο ΟΠΑΠ υποκαθιστά το προηγούμενο ομόλογο που αποτελούσε ακριβότερο δανεισμό καθώς είχε επιτόκιο 3,5% με νέο δάνειο χαμηλότερου επιτοκίου 2,1%.