Σε ανοδική πορεία +8,5% επανήλθαν οι ελληνικές εξαγωγές το Φεβρουάριο – Μείωση και ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου

Επανήλθε σε ανοδική τροχιά η πορεία των εξαγωγών τον Φεβρουάριο μετά την πτώση του 12,1% τον Ιανουάριο του 2021 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 ανήλθε σε 2.880,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.654,2 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 8,5%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα  Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 76 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 75,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Τον ίδιο μήνα Φεβρουάριο του 2021 η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 4.022,2 εκατ. ευρώ έναντι 4.362,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας μείωση 7,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 173,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 168,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,0%, σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο 2020.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον Φεβρουάριο του 2021 ανήλθε σε 1.141,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.708,4 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 33,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 249,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε μείωση κατά 244,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,3% σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 5.400,9 εκατ. ευρώ έναντι 5.508,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση 2,0% (λόγω του ότι ο Ιανουάριος δεν ήταν καλός μήνας για τις εξαγωγές). Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 95,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 97,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Οι εισαγωγές στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν σε 7.995,9 εκατ. ευρώ έναντι 9.110,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 535,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 516,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ανήλθε σε 2.595,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.601,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020,  παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 28,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 631,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 614,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,2%.

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Οι Οιωνοί είναι ευνοϊκοί – Ποιοί κλάδοι ανέκαμψαν