Στο 1,875% το κουπόνι για το 15ετές ομόλογο, που αγόρασαν κατά 84% ξένοι επενδυτές – Αναλυτικά η κατανομή

Το ελληνικό δημόσιο εξέδωσε στις 28 Ιανουρίου 2020 ομόλογο 15ετούς διάρκειας, αντλώντας το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοχίου Χρέους) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η απόδοση ορίστηκε στο 1,911% ενώ το κουπόνι που θα πληρώσει το δημόσιο ορίστηκε στο 1,875%.
Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό δημόσιο έρχεται στην αγορά με ένα νέο ομολογιακό δάνειο που έχει διάρκεια πέραν του 2032, έτος κατά το οποίο αναμένεται να λήξουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα ανακούφισης του ελληνικού χρέους. Από την άποψη αυτή, η συναλλαγή αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο και αντιπροσωπεύει μια ακόμη απεικόνιση της επιστροφής της χώρας στην «ομαλότητα» στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η συναλλαγή αποτελεί επίσης την πρώτη έκδοση μετά το τέλος του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελληνικής Δημοκρατίας, που τιμολογείται έναντι των μεσομακροπρόθεσμων συμφωνιών ανταλλαγής (swaps), αντί της απόδοσης, κάτι που σημαίνει την επιστροφή της Ελλάδας στον χώρο των ευρωπαϊκών κυβερνητικών ομολόγων (“EGB”).
Η θεωρητική “δίκαιη αξία” ενός νέου δεκαπενταετούς δείκτη αναφοράς για την Ελληνική Δημοκρατία εκτιμήθηκε από τους επικεφαλής αναδόχους στο επιτόκιο mid swaps +155bp.

Η ζήτηση προήλθε από 378 διαφορρετικούς επενδυτές με αποτέλεσμα η ζήτηση να διαμορφωθεί σε περίπου 18,8 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει ζητηθεί, δεδομένου ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018.

Η τελική κατανομή μεταξύ των χωρών προέλευσης των επενδυτών διαμορφώθηκε ως εξής:

Ηνωμένο Βασίλειο 32%
Ελλάδα 16%
Γαλλία 14%
Γερμανία-Αυστρία-Ελβετία 10%
Ιταλία 7%
Βόρεις χώρες 6%
ΗΠΑ 4%
Χώρες Ιβηρικής Χερσοννήσου 3%
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες 4%
Υπόλοιπος κόσμος 4%