Συστήματα Sunlight: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, με τις Τράπεζες Eurobank AE και Alpha Bank, συνολικής ονομαστικής αξίας 50.000.000 ευρώ και διάρκειας δύο ετών, προχώρησε η “Συστήματα Sunlight ABEE”, μέλος του Ομίλου Olympia, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για βελτιστοποίηση του δανειακού της προφίλ.

To προϊόν του εν λόγω ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την προπληρωμή του από 20.6.2017, ΚΟΔ ύψους 50.000.000 Ευρώ που είχε εκδοθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα ανωτέρω καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Εταιρεία, από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος, γεγονός που της δίνει την δυνατότητα να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα πιστωτικά εργαλεία ώστε να διατηρήσει την διεθνώς ανταγωνιστική της θέση κατά την διάρκεια αλλά κυρίως μετά την κρίση εποχή.