Θεοδωρόπουλος, Καρανίκας, Ρέτσος και Χατζηεμμανουήλ τα τέσσερα νέα μέλη στο Δ.Σ. της ΤτΕ

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος της Chipita, εισέρχεται στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος..

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο το ονομάζει Γενικό Συμβούλιο. Το νέο Δ.Σ. έχει τέσσερα νέα μέλη τα οποία αντικατέστησαν μέλη που είχαν εκλεγεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Τα νέα μέλη είναι ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος διευθύνων σύμβουλος της Chipita, ο Γιώργος Καρανίκας πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο Γιάννης Ρέτσος του ΣΕΤΕ και ο Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, ο οποίος ήταν ήδη στην Τράπεζα της Ελλάδος (πρώην διευθύνων σύμβουλος ΟΠΑΠ και Ολυμπιακών Ακινήτων, επί κυβερνήσεων Κώστα Καραμανλή).

Γιάννης Στουρνάρας (Διοικητής)
Ιωάννης Α. Μουρμούρας (Υποδιοικητής)
Θεόδωρος Μ. Μητράκος (Υποδιοικητής)
Ευάγγελος Δ. Γερανιωτάκης (Σύμβουλος)
Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος (Σύμβουλος)
Γεώργιος Ι. Καρανίκας (Σύμβουλος)
Ιωάννης Α. Ρέτσος (Σύμβουλος)
Αθανάσιος Ι. Σαββάκης (Σύμβουλος)
Δημήτριος Α. Σιδέρης (Σύμβουλος)
Νικόλαος I. Σκορίνης (Σύμβουλος)
Όλγα Π. Χαρίτου (Σύμβουλος)
Χρήστος Δ. Χατζηεμμανουήλ (Σύμβουλος)

 

Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και τα τέσσερα μέλη που αντικαταστάθηκαν με έντονο μαύρο χρώμα το όνομά τους.:

Σύνθεση προηγούμενου Γενικού Συμβουλίου:
Γιάννης Στουρνάρας Διοικητής,
Ιωάννης Α. Μουρμούρας Υποδιοικητής,
Θεόδωρος Μ. Μητράκος Yποδιοικητής,
Ιουλία B. Αρμάγου* Σύμβουλος,
Ευάγγελος Δ. Γερανιωτάκης Σύμβουλος,
Στέφανος N. Οκταποδάς* Σύμβουλος,
Αθανάσιος Ι. Σαββάκης* Σύμβουλος,
Δημήτριος Α. Σιδέρης Σύμβουλος,
Νικόλαος Ι. Σκορίνης Σύμβουλος,
Γρηγόριος Σ. Στεργιούλης* Σύμβουλος,
Γεώργιος-Σπυρίδων Δ. Ταβλάς** Σύμβουλος,
Όλγα Π. Χαρίτου Σύμβουλος,

και παρίσταται η Ιουλία Γ. Αρμάγου, ως Επίτροπος τους Κράτους.