Το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έγινε μέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για το Κλίμα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) έγινε μέλος και εταίρος στην ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για το Κλίμα –EIT Climate KIC-, η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).

Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση όπου επισημαίνεται η ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Έδρα UNESCO on Futures Research ανέλαβαν εκ μέρους του ΙΤΕ το συντονισμό της όλης προσπάθειας.

Η EIT Climate KIC είναι η ευρωπαϊκή κοινότητα γνώσης και καινοτομίας. Πρόκειται, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για τη μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, φέρνοντας κοντά εκατοντάδες μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιστημονικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, δήμους, δημόσιους φορείς, νεοφυείς επιχειρήσεις και φοιτητές.

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το ΙΤΕ μπαίνει στην οικογένεια της EIT Climate KIC. Η συμμετοχή του ΙΤΕ στην κοινότητα αυτή προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία να επικοινωνήσουμε το σχετικό ελληνικό ερευνητικό έργο, καθώς επίσης και να δημιουργήσουμε συνέργειες σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της έρευνας και της καινοτομίας».