Το πετρέλαιο παρέσυρε χαμηλότερα 6,9% τις τιμές πώλησης των βιομηχανικών προϊόντων τον Οκτώβριο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 6,9%. Σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, ο Γενικός Δείκτης του Οκτωβρίου παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Πτώση 5,4% στο 12μηνο 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2019 – Οκτωβρίου 2020, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2018 – Οκτωβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 5,4%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 6,9%, τον μήνα Οκτώβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2019, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 3,6%. στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE
Αναθ. 2, ως εξής:

 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -35,3%
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -4,4%
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού -0,9%
 • Βιομηχανία τροφίμων 0,6%
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 1,7%
 • Ποτοποιία 1,8%
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 3,7%
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 3,7%
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 11,7%
  Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 40,6%