Υποχώρησε στο 3,04% η συμμετοχή του Mistakidis στην Πειραιώς

H Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε πως κατόπιν ενημέρωσης στις 19.01.2021
από το μέτοχο Aristotelis Mistakidis την 14.01.2021 κατείχε άμεσα 25.220.655 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,0422% επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.).

Θυμίζουμε πως ο Μυστακίδης είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο του 2020 ότι απέκτησε το 5,1472% των μετοχών και τότε δημοσιεύτηκαν άρθρα για ψήφο εμπιστοσύνης στην τράπεζα!