Υποβολή αιτημάτων για αναστολές συμβάσεων εργασίας Ιουλίου μόνο για άμεσα πληττόμενους κλάδους

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΊΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Από σήμερα 10 Αυγούστου εργοδότες και εργαζομένοι επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα από την πανδημία θα μπορούν να δηλώσουν ότι προχωρούν σε αναστολές συμβάσεων απασχόλησης του προηγούμενου μηνός Ιουλίου. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις θα τεθούν σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ποσό 534 ευρώ. Ο μηχανισμός αποζημίωσης του Ιουλίου αφορά μόνο κλάδους άμεσα πληττόμενους και όχι έμμεσα και συγκεκριμένα τους κλάδους του τουρισμού, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Οι αποζημιώσεις αποτελούν αναλογία του αριθμού των ημερών, που οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Για παράδειγμα, αν κάποιος εργαζόμενος βγει σε αναστολή για 30 μέρες, θα λάβει ολόκληρη την αποζημίωση των 534 ευρώ. Αν βγει πχ για 15 μέρες, θα λάβει τη μισή, δηλαδή 267 ευρώ (534 ευρώ: 2). Το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα της αναστολής καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος.

Οι πληρωμές των αποζημιώσεων στους υπό αναστολή εργαζομένους αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο.

Η πλατφόρμα του συστήματος «Εργάνη» (για τους εργοδότες) θα είναι ανοιχτή έως 24 Αυγούστου, ενώ η πλατφόρμα του supportemployes.services.gov.gr (για τους εργαζομένους) θα είναι ανοιχτή έως 25 Αυγούστου. Πρώτα γίνεται η δήλωση του εργοδότη μίας επιχείρησης και έπειτα πρέπει να γίνει η δήλωση του εργαζομένου (της ίδιας επιχείρησης).

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά το μήνα Ιούνιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον μήνα Ιούλιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Όποια επιχείρηση θέσει έστω και μία σύμβαση σε αναστολή, απαγορεύεται να απολύσει όχι μόνο τον εργαζόμενο του οποίοιυ η σύμβαση τελεί σε αναστολή αλλά και οποιονδήποτε άλλο, έως 30 μέρες μετά τη λήξη της αναστολής.

Oι εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων μπορούν να υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις έως 31 Αυγούστου, για το μήνα Ιούλιο, στην ήδη ανοιχτή πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr προκειμένου να λάβουν αποζημίωση έως 534 ευρώ (ανάλογα με το πλήθος των ημερών της αναστολής).

Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Ιούλιο το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.  Δυνατή είναι η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο.

Επίσης, οι εργαζόμενοι των ειδικών κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν στην ήδη ανοιχτή πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr έως και 31 Αυγούστου 2020 υπεύθυνες δηλώσεις, για το μήνα Ιούλιο, προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση των 534 ευρώ.

Για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχει προβλεφθεί δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας στις τουριστικές επιχειρήσεις (καταλύματα, λεωφορεία), τόσο εποχικής, όσο 12μηνης λειτουργίας.