Αύξηση 0,6% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής το Μάρτιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πως ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Μάρτιο του 2020 παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι του Μαρτίου του 2019.

Σε τριμηνιαία βάση, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,2%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Η αύξηση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,6% τον μήνα Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2019, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:
• Κατά 2,0% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων.
• Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:
• Κατά 4,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
• Κατά 5,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος