Αύξηση των απασχολουμένων και μισθών στο λιανικό εμπόριο

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή οι δείκτες Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας και Μισθών-Ημερομισθίων στο Λιανικό εμπόριο το Γ’ τρίμηνο του 2019 κινήθηκαν ως εξής:
– Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 1,7% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, αύξηση 1,8%.
– Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, μείωση 0,3%.
– Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε αύξηση 10,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου
2019, μείωση 6,8%.