Αλουμύλ: Παράταση της συμφωνίας αναστολής με τις τράπεζες κατά ένα μήνα

Την παράταση της συμφωνίας αναστολής (standstill agreement) με τις Πιστώτριες Τράπεζες κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι την 12.03.2020, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση  της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Η  ως  άνω  παράταση  παρασχέθηκε  προκειμένου  να  υπογραφεί  το  απαιτούμενο  μνημόνιο μεταξύ  των  μερών,  καθώς  το  σύνολο  των  Τραπεζών  έχει  λάβει  τις  απαιτούμενες εγκρίσεις αναφορικά με τους όρους της αναδιάρθρωσης, σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.