Αναστολή παραγωγικής λειτουργίας αποφάσισε η Ε. Μαλαματίνας και Υιός Α.Ε.

Σε αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας προχώρησε η εταιρεία Ε. Μαλαματίνας και Υιός Α.Ε., η οποία παράγει τη γνωστή ρετσίνα Μαλαματίνα και το νερό Δουμπιά. Η εταιρεία απασχολεί 87 άτομα προσωπικό και θέτει σε διαθεσιμότητα 63 άτομα που εργάζονται στην παραγωγή. Οι υπόλοιποι θα  συνεχίζουν να απασχολούνται κυρίως στις διοικητικές υπηρεσίες.

Ο επικεφαλής της εταιρείας Κωνσταντίνος Μαλαματίνας έστειλε επιστολή προς τους εργαζόμενους όπου αποδίδει την αναστολή στην προστασία του προσωπικού για λόγους υγείας και στο ότι αποθεματοποίησε προϊόντα και μπορεί να ανταποκριθεί στη σχετική ζήτηση.