Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής η WOOD & Company

VERIA, TERNA, 22JAN2020

Νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής στα 17,6 ευρώ από 14,8 ευρώ θέτει η WOOD & Company σε επενδυτική της αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, παρά το πρόσφατο πρόβλημα στην αμερικανική αγορά ηλεκτρισμού, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ καλύπτει τις ανάγκες επενδυτών με μακροπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ.

Και αυτό γιατί υπάρχει συνέπεια στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος και ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, τα οποία καθιστούν την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μια ελκυστική επενδυτική ιστορία κατά την άποψη της Wood & Co.
Σε ότι αφορά την Terna Energy USΑ δεν περιλαμβάνεται πλέον στο μοντέλο της Wood & Co, αλλά παρόλα διατηρεί σύσταση ΑΓΟΡΑΣ για τη μετοχή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αυξάνει την τιμή στόχο από τα 14,8 ευρώ / μετοχή σε 17,6 ευρώ / μετοχή, υποδηλώνοντας αύξηση 43% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

Η Wood & CO εκτιμά ότι η αγορά δεν έχει αφομοιώσει πλήρως το επιπλέον 1GW ισχύος, για το οποίο έχει δεσμευτεί η εταιρεία και υπολογίζει επιπλέον 1.57GW εγκατεστημένη ισχύ στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2021-2026, με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα καθώς και έργα αντλησιοταμίευσης.