Από που προέρχονται τα κέρδη του ΟΤΕ, που έχει τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και πως εξελίχθηκαν αμοιβές Δ.Σ. και ο αριθμός εργαζομένων

του Χρήστου Ιωάννου
cioannou@theceo.gr

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 τα οικονομικά αποτελέσματα για το δ΄τρίμηνο του 2019 και για το σύνολο του 2019. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίστηκαν από την αύξηση των εσόδων στην Ελλάδα (με μικρό ρυθμό) και στην Ρουμανία (με μεγαλύτερο ρυθμό).

Τα καθαρά κέρδη δηλαδή μετά τους φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που πάνε στους μετόχους μειώθηκαν στα 199,8 εκατ. ευρώ το 2019 σε σχέση με τα 256,5 εκατ. ευρώ το 2018, αλλά αυτό οφείλεται στην αύξηση των αποσβέσεων και απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων (1,207 δισ. από 755 εκατ. ευρώ το 2018) παρότι οι επενδύσεις μειώθηκαν το 2019 (σε 661 εκατ. από 719 εκατ. το 2018).

Αυτό όμως δεν εμπόδισε τη διοίκηση να προτείνει ένα πολύ γενναιόδωρο μέρισμα 0,55 ευρώ ανά μετοχή ή συνολικά 258,6 εκατ. ευρώ, το οποίο ως απόλυτο μέγεθος είναι μεγαλύτερο από τα κέρδη της χρήσης. Αυτό γίνεται γιατί η εταιρεία έχει την ευκαιρία να αυξάνει τον δανεισμό της, πληρώνοντας λιγότερους τόκους (λόγω της μείωσης των αποδόσεων) στα χρέη κρατών και επιχειρήσεων και να τα μοιράζει στους μετόχους.

Η είδηση για το μέρισμα ήταν ένα πολύ καλό δώρο για τους μετόχους (μεγαλύτερος μέτοχος η Deutsche Telekom η οποία κατέχει το 45,96% των μετοχών του ΟΤΕ) καθώς αναλογούσε σε 3,98% επί της τιμής της μετοχής την παραμονή της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων (δηλαδή 13,8 ευρώ την Τρίτη 18/2/2020), που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις και είχε και ως αποτέλεσμα την άνοδο της τιμής της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από που προέρχονται τα έσοδα; 

Αν ρίξουμε μια ματιά στη δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για το 2019 (σελίς 162) θα παρατηρήσουμε τα εξής:

 1. Τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία και το ίντερνετ στην Ελλάδα (δηλαδή έσοδα ΟΤΕ) ανήλθαν  στα 1,613 δισ. ευρώ από 1,582 δισ. ευρώ το 2018 (+2%).
 2. Τα έσοδα υπηρεσιών από την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, δηλαδή έσοδα ομίλου Cosmote ανήλθαν σε 1,249 δισ. ευρώ το 2019 από 1,226 δισ. ευρώ το 2018 (+1,87%).
 3. Τα έσοδα της Telekom Romania (σταθερή τηλεφωνία στη Ρουμανία) αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό +7,28% και ανήλθαν σε 621,7 εκατ. ευρώ από 579,5 εκατ. ευρώ.
 4. Τα έσοδα από την Telekom Romania Mobile (κινητή τηλεφωνία στη Ρουμανία) μειώθηκαν 1,98% στα 463,6 εκατ. ευρώ από 473 εκατ. ευρώ το 2018.
 5. Αυξήθηκαν τα λοιπά έσοδα (ευρωπαϊκά προγράμματα και συμβάσεις) στα 470,1 εκατ. ευρώ από 454,4 εκατ. ευρώ το 2018.

(το σύνολο των εσόδων μετά τις απαλοιφές ενοποίησης διαμορφώθηκε σε 3,907 δισ. ευρώ και είναι αυξημένο 2,8% σε σχέση με τα 3,798 δισ. ευρώ του 2018).

Το πιο ενδιαφέρον είναι από που προέρχεται η κερδοφορία, δηλαδή ποιές κατηγορίες εσόδων παράγουν τα υψηλότερα κέρδη;

 1. Από την πρώτη κατηγορία (έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία και το ίντερνετ στην Ελλάδα) τα λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές
  υποθέσεις ανήλθαν σε 762,7 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια τζίρος 1,613 εκατ. ευρώ έδωσε περιθώριο κέρδους 47,28%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.
 2. Τα έσοδα από την κινητή τηλεφωνία και το ίντερνετ στην Ελλάδα (1,249 δισ. ευρώ) παρήγαγαν αντίστοιχα κέρδη 517,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 41,42%, χαμηλότερο μεν από το ποσοστό που παρήγαγε η σταθερή τηλεφωνία και το ίντερνετ στη Ελλάδα, αλλά εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τον κλάδο. Για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης το περιθώριο λειτουργικών κερδών (Ebitba margin) στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών είναι από 30% έως 33%. 
 3. Πάμε τώρα στα έσοδα εξωτερικού και στο περιθώριο λειτουργικών κερδών: Τα έσοδα της Telekom Romania (621,7 εκατ. ευρώ) παρήγαγαν λειτουργικά κέρδη 92,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,8%. Η διαφορά είναι τεράστια συγκρινόμενη με την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΤΕ στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό λειτουργικών κερδών είναι 47,28%.
 4. Τα έσοδα από την κινητή τηλεφωνία στη Ρουμανία (463,6 εκατ. ευρώ) παρήγαγαν λειτουργικά κέρδη 85,8 εκατ. ευρώ ή ποσοστό των εσόδων 18,5%.
 5. Τα λοιπά έσοδα έδωσαν λειτουργικά κέρδη 67 εκατ. ευρώ ή περιθώριο κέρδους 14,25%.

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι ο όμιλος ΟΤΕ σημειώνει ασυνήθη για τον κλάδο περιθώρια κέρδους από τις πωλήσεις του στην Ελλάδα και αρκετά χαμηλότερα από τα έσοδα στο εξωτερικό (Ρουμανία).

+43% οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και διευθυντών

Ο επικεφαλής της διοίκησης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

Για αυτές βέβαια τις επιδόσεις οι λιγοστοί managers ανέβασαν τις αμοιβές τους 43% ΤΟ 2019. Όπως μας πληροφορεί η ετήσια οικονομική έκθεση «οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, για τις χρήσεις 2019 και 2018, ανήλθαν σε ευρώ 9,9 εκατ. και ευρώ 6,9 εκατ. αντίστοιχα».

Και το προσωπικό; 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος του 2019 ήταν για τον όμιλο ΟΤΕ 17.697 άτομα από 19.343 στο τέλος του 2018 (-1.646 άτομα) και για την εταιρεία 7.870 εργαζόμενοι από 8.203 ένα χρόνο νωρίτερα (-333 λιγότεροι εργαζόμενοι).

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει ο διττός στόχους που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για «περισσότερες δουλειές και καλύτερα αμειβόμενες» στη χώρα (το δεύτερο σίγουρα ισχύει μόνο για ορισμένους).