Απώλειες 41.903 θέσεων εργασίας τον Μάρτιο έδειξε η Εργάνη

Το μήνα Μάρτιο χάθηκαν 41.903 θέσεις εργασίας, που αποτελεί το χειρότερο μηνιαίο αποτέλεσμα στο ισοζύγιο της μισθωτής εργασίας από το 2001.

Ωστόσο, ο Υπ. Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα αυτά “παροδικά” καθώς οφείλεται στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης παρουσίασε αρνητικό πρόσημο κατά 41.903 θέσεις εργασίας, αποτέλεσμα που οφείλεται στην ακύρωση προγραμματισμένων προσλήψεων την περίοδο αυτή, ιδίως εποχικών προσλήψεων στον τουριστικό τομέα της οικονομίας και όχι σε απολύσεις, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από πέρυσι. Ενδεικτικά, οι απολύσεις για τον μήνα Μάρτιο 2020 ανήλθαν στις 77.044, μειωμένες κατά 13.880, έναντι του Μαρτίου 2019 που ανήλθαν στις 90.924.
Ο αριθμός των προσλήψεων διαμορφώθηκε σε 103.002 σημαντικά μειωμένος από 202.157 τον Μάρτιο του 2019.

56% πλήρους απασχόλησης

Από τις 103.002 προσλήψεις του Μαρτίου ποσοστό 56% ή  57.732 θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες μερικής (37.883) και εκ περιτροπής εργασίας (7.387).

 

Απώλειες 34.354 θέσεων εργασίας στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020

Στο τρίμηνο Ιανουαρίου -Μαρτίου το ισοζύγιο μισθωτής εργασίας ήταν επίσης αρνητικό κατά 34.354 θέσεις εργασίας. Ο αριθμός των προσλήψεων διαμορφώθηκε σε 464.236 (έναντι 524.408 το αντίστοιχο διάστημα του 2019) και των αποχωρήσεων σε 498.590 από 475.528 το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

Στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 σε σύνολο 464.236 προσλήψεων οι 220.572 ή ποσοστό 47% του συνόλου είναι πλήρους απασχόλησης.