Απολύσεις στην εταιρεία New Sia Greece (πρώην First Data)

Συνδικαλιστικά σωματεία καταγγέλλουν τις απολύσεις από την εταιρεία New Sia Greece (πρώην First Data) εν μέσω πανδημίας. Σύμφωνα με την καταγγελία η εταιρεία προχωρά σε απολύσεις με επιχείρημα «μείωση της δουλειάς», ενώ την ίδια ώρα, ανακοινώνει αύξηση κερδών, και ταυτόχρονα ζητά καθημερινά υπερωρίες, ενώ προχωρά σε ζήτηση νέων εργαζομένων για συγκρότηση νέου τμήματος.

Η εταιρεία σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 απασχολούσε 971 άτομα, αντίστοιχα και το κόστος μισθοδοσίας ήταν €27 εκατ. Στην ίδια οικονομική χρήση είχε καθαρά κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ και έσοδα 55,2 εκατ. ευρώ.

Οι απολύσεις αφορούν εργαζόμενους που δουλεύουν για πάνω από 15 χρόνια στην εταιρεία, κάποιοι με χρόνια προβλήματα υγείας και σοβαρές παθήσεις που προκλήθηκαν από την φύση της δουλειάς και μάλιστα κάποιοι ήταν έτοιμοι να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Οι εργαζόμενοι της First Data με το σωματείο τους πραγματοποίησαν στάση εργασίας.