Attica Group: Τη διανομή κερδών 0,05 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Η Attica A.E. Συμμετοχών ανακοινώνει ότι την 18η Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 196.935.990 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 91,26%.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε την εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ειδικότερα την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.935.990, ήτοι ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 196.935.990 (100,00% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ», ώστε εφεξής νομικό πρόσωπο να δύναται να οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι τριετής.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.935.990, ήτοι ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.935.990 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

3. Ενέκρινε τη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού Ευρώ 10.790.292,15. Ως εκ τούτου, το ποσό που εγκρίθηκε να διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε Ευρώ 0,05 ανά μετοχή.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί των ειδικότερων όρων υλοποίησης της ληφθείσας απόφασης και εντός των ορίων της απόφασης αυτής και ειδικότερα επί των δικαιούχων της ως άνω χρηματικής διανομής, την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού καθώς και επί οποιουδήποτε άλλο θέματος απαιτείται προς εκτέλεση της απόφασης.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 196.935.990 ήτοι ποσοστό 91,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφισαν: Υπέρ 196.935.990 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).