Μπάκος-Καϋμενάκης: Στριμώχνουν τη Reggeborgh και ζητούν νέα Γ.Σ. και διαχειριστικό έλεγχο 10ετίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:15, επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στην εταιρεία και στα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, αίτημα της  GREENHILL INVESTMENTS LIMITED, μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, συμφερόντων Δημητρίου Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη, κατόχου ποσοστού 16,95% του μετοχικού της κεφαλαίου (και μέσω σχετικής συμφωνίας με την μέτοχο Pemanoaro Ltd, ελέγχει επιπλέον ποσοστό 8,63% των δικαιωμάτων ψήφου  της Εταιρείας), για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/ μη εκτελεστικών μελών)
3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν.4449/2017)
4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (αρ. 44 ν.4449/2017)
5. Απόφαση για διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου της εταιρείας (10 τελευταίων χρήσεων).

Η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα κινηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, συγκαλώντας Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, και θα ενημερώσει σχετικά και σε κάθε περίπτωση αρμοδίως το επενδυτικό κοινό.

Η κίνηση των παραπάνω μετόχων δείχνει ότι η Reggeborgh δεν θα πάρει τόσο εύκολα όσο νόμιζε τον έλεγχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Πρώτον γιατί δεν έχει βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, δεύτερον γιατί δεν έχει δώσει καμία πληροφορία για τη μελλοντική τύχη της εταιρείας και τρίτον γιατί, όπως κάποιοι υποστηρίζουν δεν φτιάχνεις τούρτα με «φθαρμένα» υλικά, προαφνώς εννοώντας κάποια από τα μέλη που στελέχωσαν τα διοικητικά συμβούλια τόσο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ όσο και θυγατρικών της.