CNL Capital: Οι όροι του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η εταιρεία CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., ανακοίνωσε σήμερα ότι σε εφαρμογή της από 08/05/2019 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 24/02/2020 αποφάσισε την εκ νέου εκκίνηση του Προγράμματος με εξειδίκευση των σχετικών ορίων ως εξής:

Διάρκεια: 25/02-08/04/2020
Όριο τιμής: 9,00 – 11,00 ευρώ
Ανώτατο όριο αγοράς Ιδίων Μετοχών: 10.000

Οι ίδιες μετοχές, εφόσον αποκτηθούν, σύμφωνα με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, είτε :
1) θα διατεθούν στην συνδεδεμένη με την Εταιρεία, Διαχειρίστρια CNL Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. ή/και στο προσωπικό της, ως μέρος της ισχύουσας Αμοιβής Απόδοσης δυνάμει της από 11/06/2018 Σύμβασης Διαχείρισης, ή

2) θα διατεθούν σε τρίτους επενδυτές, ή

3) θα ακυρωθούν,

κατ’ επιλογήν και κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποφασίσει κατά την ορθή κρίση του, ό,τι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και σε συμμόρφωση των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.