Διευκολύνσεις καταβολής εισφορών για τους επαγγελματίες – Παράταση για δύο μήνες του επιδόματος ανεργίας

Νέα παράταση, για δύο μήνες, στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, δίνεται με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Με την ίδια τροπολογία, διευρύνονται για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, οι διευκολύνσεις που ισχύουν για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των τρεχουσών δόσεων από ρυθμίσεις.

Αναλυτικά διευρύνονται τα μέτρα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στο ίδιο πλαίσιο, επεκτείνεται σε όλους τους παραπάνω και η αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των δόσεων καθώς και των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Να σημειωθεί ότι, μέχρι σήμερα στις ευνοϊκές ρυθμίσεις εντάσσονταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.3.2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ, ως κλάδοι που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας. Πλέον, εντάσσονται όλοι οι μη μισθωτοί, και μάλιστα αναδρομικά, από 20 Μαρτίου 2020.

Μάλιστα, η τροπολογία ορίζει ότι με υπουργική απόφαση θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, την αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής.

Δικαιούχοι των ως άνω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί προσδιορίζονται κάθε φορά στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης διάταξης που συμπεριλαμβάνεται στην κυρούμενη δια του παρόντος Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020, καθώς η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων οικονομικής ενίσχυσης αποσυνδέεται από περαιτέρω προϋποθέσεις.

Παράλληλα, παρατείνεται, κατά δύο μήνες, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ και για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει, εντός Απριλίου 2020.

Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των ως άνω παροχών και να ορίζεται το σύνολο των δικαιούχων. Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη ΠΝΠ προέβλεπε την παράταση των παροχών για δύο μήνες, εφόσον έληγαν εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020.

Το κόστος της διάταξης αυτής εκτιμάται σε περίπου 90 εκατ. ευρώ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ενώ ενδέχεται να μεγαλώσει, εφόσον με υπουργική απόφαση υπάρξει νέα παράταση.