«Δημόκριτος»: Συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο intelWATT για την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη βιομηχανία

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» συντονίζει το νέο ευρωπαϊκό έργο intelWATT που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων, αποδοτικών και έξυπνων τεχνολογιών για τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στη βιομηχανία, σε συνδυασμό με την παραγωγή ενέργειας και την ανάκτηση υλικών αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε βιομηχανική κλίμακα θα πραγματοποιηθεί μέσω τριών πιλοτικών μονάδων, οι οποίες θα συνδυάζουν καινοτόμες διεργασίες μεμβράνης, τεχνολογία έξυπνων αισθητήρων, καθώς και προηγμένων συστημάτων ελέγχου, που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης. Οι προτεινόμενες τεχνολογίες θα αξιολογηθούν σε τρεις αντιπροσωπευτικούς βιομηχανικούς κλάδους που κάνουν εντατική χρήση νερού στην παραγωγική τους διαδικασία και συγκεκριμένα: την παραγωγή θερμοηλεκτρικής ενέργειας, τα μεταλλεία και την επιμετάλλωση πλαστικών μερών.

Το έργο συντονίζεται από το Εργαστήριο Μεμβρανών & Υλικών για Περιβαλλοντικούς Διαχωρισμούς του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με επιστημονικό υπεύθυνο τον δρα Ανδρέα Σαπαλίδη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με κονδύλια άνω των 10 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Horizon 2020» της ΕΕ. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει, εκτός του «Δημόκριτου», 20 ακόμα επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς φορείς: CNR, CNRS, PPC, Warrant Hub, TH Köln-University of Applied Sciences, University of Birmingham, Politecnico di Torino, CUT membrane technology GmbH, BIA group GmbH, Fuelics SA, IHE Delft, Studio Fieschi & Soci SRL, Techedge Espana SL, ACSA-Sorigue, University of Jordan, REDSTACK BV, CIEMAT, Nijhuis Water Technology BV και NOKIA Hellas.