Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της ΑΑΔΕ για τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ’ αριθμόν Α. 1025 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.

Εδώ η δημοσιευμένη απόφαση.