Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τα μέτρα που ισχύουν 20 έως 29 Μαρτίου

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνηση (ΦΕΚ) η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698 που περιγράφει τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Οι επαγγελματίες και οι πολίτες προτείνεται να διαβάζουν με προσοχή τις αποφάσεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ διότι πολλές φορές υπάρχουν διαφορές σε σχέση με αυτά που οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν στις συνεντεύξεις τύπου. Πρόκειται για κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως κάνουν τη διαφορά και σε κάθε περίπτωση με βάση τις αποφάσεις που δημοσιεύονται και όχι αυτά που ανακοινώνονται επιβάλλονται τα πρόστιμα.

Εδώ το ΦΕΚ