Δρομέας: Σε λειτουργία από σήμερα όλα τα καταστήματα της εταιρείας

Σε λειτουργία θα βρίσκονται από σήμερα όλα τα καταστήματα της εταιρείας “ΔΡΟΜΕΑΣ” σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από Κοινή Υπουργική Απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν επαγγελματίες, εταιρείες, Δημόσιο κλπ.

Η εταιρεία προχώρησε στη εν λόγω ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν: ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 ΦΕΚ B’ 5350/05.12.2020 απόφασης από σήμερα, 9.12.2020 θα είναι σε λειτουργία όλα τα καταστήματα της εταιρείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σέρρες, καθώς και των Αντιπροσώπων για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών, εταιρειών, Δημόσιο κλπ., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω απόφασης