ΔΣΑ: Bοήθημα 200 ευρώ σε πάνω από 5.000 δικηγόρους και 100 ευρώ σε 1.000 ασκούμενους

Λόγω της κρίσης από την πανδημία του κορονοϊού ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε να διαθέσει με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια βοήθημα 200 ευρώ σε πάνω από 5.000 δικηγόρους και βοήθημα 100 ευρώ σε 1.000 ασκούμενους δικηγόρους.

Ειδικότερα, κατά το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ υπό την προεδρία του Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, αποφασίστηκε να υλοποιηθεί παλαιότερη απόφασή του (27.3.2020) για τη διάθεση ποσού, από το λογαριασμό αλληλεγγύης του ΔΣΑ, ειδικού οικονομικού βοηθήματος, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια προς τους δικηγόρους.

Αναλυτικότερα, ο ΔΣΑ αποφάσισε την διάθεση του συνολικού ποσού που έχει συγκεντρωθεί στον λογαριασμό αλληλεγγύης μέχρι σήμερα, δηλαδή το ποσό του 1.059.000 ευρώ, για στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά δικηγόρων με τα κάτωθι κριτήρια:

1) Βοήθημα 200 ευρώ ανά δικηγόρο (και μέχρις εξαντλήσεως ποσού 960.000 ευρώ) θα διανεμηθεί, με εισοδηματικά κριτήρια, κατά αύξουσα σειρά σε πάνω από 5.000 δικαιούχους, ήτοι, κατά προτεραιότητα σε όσους έχουν μικρότερο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα (βάσει του τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας). Κατ’ εξαίρεση, όσοι έχουν δηλωθεί στο Σύλλογο ως ΑΜΕΑ, θα λάβουν το άνω χορήγημα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

2) Βοήθημα 100 ευρώ ανά ασκούμενο δικηγόρο (και μέχρις εξαντλήσεως ποσού 100.000 ευρώ), κατά αύξουσα σειρά με τα αυτά εισοδηματικά κριτήρια.

3) Εξαιρούνται της διανομής: όσοι τελούν σε αναστολή, όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό είτε λόγω σπουδών είτε λόγω εργασίας, οι βουλευτές, ευρωβουλευτές και όσοι είναι ειδικοί συνεργάτες σε βουλευτές, υπουργεία, Δήμους, Ανεξάρτητες Αρχές κ.λπ., οι έμμισθοι που έχουν ενεργό σύμβαση έμμισθης εντολής και εξακολουθούν κατά την τρέχουσα περίοδο να λαμβάνουν την αντιμισθία τους, όσοι έχουν άλλη επιτρεπτή κατά νόμο έμμισθη σχέση, όσοι λαμβάνουν προσωρινή ή οριστική σύνταξη, και όσοι δεν έχουν καταβάλει εισφορές στο Σύλλογο από το 2012 έως 2018 (ήτοι, προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η καταβολή εισφορών – ετήσιας συνδρομής μέχρι και το 2018). Ειδικά για τους ασκούμενους δικηγόρους εξαιρούνται όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, διαμένουν στο εξωτερικό για σπουδές ή συνεχίζουν να αμείβονται για την άσκησή τους από τους δικηγόρους ή τους φορείς όπου κάνουν άσκηση.

4) Για τους νέους δικηγόρους που είναι συγχρόνως δικαιούχοι του ειδικού διανεμητικού λογαριασμού ασκουμένων και νέων δικηγόρων, στο χορήγημα των 200 ευρώ θα συνυπολογιστεί το ποσό του ΕΔΛΑΝΔ που θα λάβουν το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Από τον ΔΣΑ διευκρινίζεται ότι οι σχετικές αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό εφορίας κ.λπ.) θα υποβάλλονται είτε μέσω ειδικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στο portal.olomeleia.gr, είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου στα γραφεία του ΔΣΑ, μέχρι την 17.4.2020, ενώ θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ.