ΔΣΑ: Διανέμει 1 εκατ. ευρώ οικονομική στήριξη σε δικηγόρους και ασκούμενους

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διανέμει αύριο το ποσό του 1.049.000 ευρώ σε 5.676 Αθηναίους δικηγόρους και σε 633 ασκούμενους δικηγόρους για την οικονομική στήριξη τους.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι θα λάβουν 200 ευρώ και οι ασκούμενοι 100 ευρώ, ενώ δικαιούχοι είναι αυτοδικαίως οι δικηγόροι ΑΜΕΑ, χωρίς κανένα οικονομικό κριτήριο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΔΣΑ ο Σύλλογο «στεκόμενος αρωγός στους συναδέλφους που βιώνουν τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας του Covid-19 και ενώ η Πολιτεία έως σήμερα μετά από 45 ημέρες πλήρης επαγγελματικής απραξίας, δεν έχει προβεί στην καταβολή των υπεσχημένων για την οικονομική στήριξη των επιστημόνων-δικηγόρων, διανέμει αύριο από τον τηρούμενο σε αυτόν Λογαριασμό Αλληλεγγύης στους δικαιούχους συναδέλφους με βάσει τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Σε υλοποίηση αυτών συνεδρίασε σήμερα η επιτροπή αλληλεγγύης του ΔΣΑ αποτελούμενη από τη σύμβουλο-ταμία Μαρινέττα Γούναρη-Χατζησαράντου και τους συμβούλους Κωνσταντίνο Ρίζο, Γεώργιο Κλεφτοδήμο, Ιωάννη Κάπο, Ζώη Σταυρόπουλο και Βενιαμίν Μπατή.

Η εν λόγω επιτροπή αφού εξέτασε τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν έως και 21/4/2020 μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ΔΣΑ διαπιστώθηκε ότι τα κριτήρια που είχε θέσει με την από 6/4/2020 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, πληρούν 5.676 δικηγόροι και 633 ασκούμενοι δικηγόροι.

Η πίστωση των ανωτέρω ποσών (200 ευρώ για τους δικαιούχους δικηγόρους και 100 ευρώ για τους δικαιούχους ασκούμενους δικηγόρους, αφορολόγητο) θα γίνει αύριο από τη Τράπεζα Πειραιώς, 28/4/2020 στους δηλωθέντες από τους δικαιούχους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τέλος, ο ΔΣΑ σημειώνει ότι «για τους δικαιούχους του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού νέων δικηγόρων προβλέπεται μέρισμα ποσού 60 ευρώ (μικτά) για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 μέχρι 31/3/2020».