Εμπλοκή με τα δικαιώματα ψήφου των Μπάκου-Καϋμενάκη στη Γ.Σ της Ελλάκτωρ

Νέα εμπλοκή προέκυψε με τα δικαιώματα ψήφου 54.815.876 μετοχών, που έχουν ενεχυριαστεί από την Aeolus Investors και εμφανίζεται να κατέχει η Greenhill Investments, κατά δήλωση του εκπροσώπου της κ. Μπρέγιαννη στη σημερινή γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ.

Σύμφωνα με τον κ. Μπρέγιαννη και βάσει εγγράφου που επικαλέστηκε, τα δικαιώματα ψήφου 54.815.876 μετοχών έχουν εκχωρηθεί από την Aiolus Investors στην Greenhill Investment των Δ.Μπάκου-Ι.Καϋμενάκη.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει ισχύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης γ.σ. Γιώργο Μυλωνογιάννη. Κι αυτό επειδή σύμφωνα με τον κατάλογο του αποθετηρίου, τα δικαιώματα ψήφου για τις 54.815.876 μετοχές ανήκουν στην Aiolus Investors, ενώ η τελευταία, με άλλη επίστολή της, διευκρινίζει ότι όλες οι ενέργειες και δηλώσεις της Greenhill λαμβάνονται συνολικώς “ιδίω δικαιώματι και όχι για λογαριασμό της Aiolus ή για λογαριασμό των αντιπροσώπων της Aiolus” (“All actions and statements of Greenhill are taken and made entirely on its own behalf and not Aiolus and/ or its representatives»). Πρόσθεσε ακόμη ότι η Aiolus δεν έχει καταθέσει την απαιτούμενη δήλωση του νόμου 3556 για την εκχώρηση δικαιωμάτων ψήφου.

Ο κ. Μπρέγιαννης εξέφρασε τη διαμαρτυρία του προς τον πρόεδρο της γ.σ., κάνοντας λόγο για παράνομη και δόλια στην έξωση της Greenhill από την άσκηση των δικαιωμάτων της.

Οι εργασίες της γενικής συνέλευσης διεκόπησαν προσωρινά, με τον κ. Μυλωνογιάννη να ζητά την προσκόμιση πληρεξουσίου που να αναφέρει ότι η Aiolus εκχωρεί στην Greenhill το δικαίωμα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου. Ο κ. Μπρέγιαννης σημείωσε ότι για την προσκόμιση του εν λόγω εγγράφου απαιτούνται δύο ώρες, αλλά ο κ. Μυλωνογιάννης είπε ότι η υποβολή του πληρεξουσίου πρέπει να γίνει σε μισή ώρα μετά το πέρας της οποίας θα τεθεί υπόψη της γενικής συνέλευσης το ζήτημα της συμμετοχής της Greenhill στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αντίστοιχη εμπλοκή με τα δικαιώματα ψήφου της Greenhill είχε δημιουργηθεί και στην γ.σ. του περασμένου Απριλίου.