ΕΧΑΕ: Στο 5,06% η έμμεση συμμετοχή της Goldman Sachs

Η THE GOLDMAN SACHS GROUP INC, με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 18.12.2020 ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 15.12.2020, κατέχει πλέον έμμεσα το 5,06% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (5,01% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,05% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα), από 5,07% προ της συναλλαγής (4,99% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από μετοχές και 0,07% σε δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα)

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

The Goldman Sachs Group, Inc.,
Goldman Sachs (UK) LLC,
Goldman Sachs Group UK Limited,
Goldman Sachs International

The Goldman Sachs Group, Inc.,
GSAM Holdings LLC,
Goldman Sachs Asset Management, LP

The Goldman Sachs Group, Inc.,
Goldman Sachs (UK) LLC,
Goldman Sachs Group UK Limited,
Goldman Sachs Asset Management International