ΕΕ για Ελλάδα: Κίνδυνος να αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στο όριο της φτώχειας

Η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί το 2020 και η οικονομική κρίση μπορεί να αναστρέψει τις βελτίωση στα ποσοστά φτώχειας, αναφέρει μεταξύ άλλων η 6η Έκθεση Ενισχυμένης Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα.

Στις έκθεση υπάρχουν θετικές αναφορές για την Ελλάδα, αλλά τα μέτρα που η κυβέρνηση έλαβε στηρίζουν βραχυπρόθεσμα την εργασία και υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί,. Ηδη η ανεργία σύμφωνα με τις τελευταίες εαρινές προβλέψεις της ΕΕ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 20% από 17,3% το 2019, διαγράφοντας την βελτίωση των προηγούμενων τριών ετών Να σημειώσουμε πως η ανεργία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είχε διαμορφωθεί στο 16,1% τον Φεβρουάριο, δηλαδή πριν την έναρξη των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού και του παγώματος της οικονομικής δραστηριότητας).

Πλήθος αυτοαπασχολουμένων και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού της φτώχειας, η έκθεση αναφέρει πως το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων και το πλήθος πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και ο υψηλός αριθμός εποχικών εργαζομένων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που θα βρεθεί στο όριο της φτώχειας από το 2020 και μετά. Ηδη, το ποσοστό αυτό το 2019 ήταν υψηλό στο 31% – παρά τη σταδιακή βελτίωση – έναντι 21% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Ύφεση 10% και ανάκαμψη το 2021 αλλά υπόκειται σε αβεβαιότητα

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει 10% το 2020 και να ανακάμψει το 2021 με σημαντική ρυθμό. Οι προβλέψεις αυτές ενέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας σημειώνεται στην έκθεση. Εξαρτώνται από τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, κάτι που περιορίζει τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στο δεύτερο τρίμηνο και στο τρίτο τρίμηνο στους τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό. Ωστόσο, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μπορούν να περιορίσουν την δραστηριότητα του τουριστικού τομέα.

Η ΕΕ σημειώνει πως τα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας θα μειώσουν το βάθος της ύφεσης και θα ενισχύσουν την ανάκαμψη το 2021. Η προβολή υπόκειται σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας ως προς τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού, την πρόοδο της πανδημίας καθώς και τις επιπτώσεις του σοκ στην παραγωγή, τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.