Εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και FITCO

Δόθηκε το πράσινο φως για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και FITCO από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εγκρίνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία: “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στο δήμο Αθηναίων και β) “FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “FITCO Α.Ε.”, η οποία, επίσης, εδρεύει στο δήμο Αθηναίων με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, καθώς και βάσει των σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών, του από 19.05.2021 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευόμενων εταιρειών και της υπ’ αριθμ. 7163/29.06.2021 συμβολαιογραφικής πράξης. απόφαση θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η ανακοίνωση της καταχώρισης θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.