ΕΚΤ: Επεκτείνει τις αγορές ομολόγων κατά 500 δισ. ευρώ έως τον Μάρτιο του 2022 – Σταθερά τα επιτόκια

Την επέκταση -χρονική και ποσοτική- του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων, γνωστό και ως PEPP, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προχωρώντας στη λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού και την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ αποφάσισε να επεκτείνει κατά 500 δισ. ευρώ το ύψος του προγράμματος, το οποίο πλέον ανέρχεται σε 1,85 τρισ. ευρώ. Παράλληλα, η χρονική του διάρκεια παρατάθηκε κατά εννέα μήνες, δηλαδή έως τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2022.

«Σε κάθε περίπτωση, το εκτελεστικό συμβούλιο θα προχωράει σε καθαρές αγορές έως ότου κρίνει ότι η κρίση του κορωνοϊού έχει παρέλθει» αναφέρεται στο ανακοινωθέν της κεντρικής τράπεζας.

Αμετάβλητα τα επιτόκια

Όσον αφορά την επιτοκιακή πολιτική, το εκτελεστικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας αποφάσισε να παραμείνει ως έχει. Δηλαδή:

  • Επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης 0%
  • Επιτόκιο καταθέσεων -0,50%
  • Επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης 0,25%

Επιπλέον, η ΕΚΤ αποφάσισε να αναπροσαρμόσει τους όρους του προγράμματος στοχευμένης αναχρηματοδότησης TLTRO III, καθώς και να επεκτείνει ως τον Ιούνιο του 2020 τη διάρκεια των μέτρων χαλάρωσης των εγγυήσεων (collateral).

Ειδικότερα, αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο, κατά την οποία θα ισχύουν οι ευνοϊκοί όροι του TLTRO, κατά 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2022, ενώ οι τράπεζες θα έχουν δικαίωμα δανεισμού έως και το 55% του αποθέματος των επιλέξιμων δανείων τους (σ.σ. από 50% μέχρι σήμερα).

Όσον αφορά το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, γνωστό και ως ποσοτική χαλάρωση (QE), οι καθαρές αγορές θα διατηρηθούν στα 20 δισ. ευρώ μηνιαίως, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο.