ΕΚΤ: Καταργείται το όριο του 33% στις αγορές κρατικών ομολόγων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καταργεί τα όρια ανά κράτος-μέλος στις αγορές κρατικών ομολόγων. Όπως είχε προϊδεάσει την περασμένη εβδομάδα ανακοινώνοντας το νέο πρόγραμμα PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) των 750 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση των χρηματοοικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού.

H τράπεζα πλέον θα μπορεί, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν, να αγοράζει κρατικά ομόλογα πέρα από το όριο του 33% του χρέους που εκδίδει η κάθε χώρα.

Η νομική γνωμάτευση, που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, επίσης ορίζει ότι στο πλαίσιο του PEPP η ΕΚΤ θα αγοράζει κρατικά χρεόγραφα με πολύ πιο βραχυπρόθεσμη ωρίμανση (ως και 70 μέρες) – το προηγούμενο κατώτατο όριο ήταν ένας χρόνος.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές περιστάσεις που συνδέονται με την εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, αποφάσισε στις 18 Μαρτίου να δρομολογήσει ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα αποφάσισε να διευρύνει το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του προγράμματος CSPP, περιλαμβάνοντας σε αυτά και εμπορικά χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι αποδεκτά για αγορά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος όλα τα εμπορικά χρεόγραφα με επαρκή πιστωτική ποιότητα, αναφέρει στην απόφασή της η ΕΚΤ.

Επιλέξιμα είναι και τα ελληνικά ομόλογα, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί στην ελληνική αγορά η κρίση, των δεσμεύσεων του ελληνικού δημοσίου στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας αλλά και του γεγονότος ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές.