ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πρόσκληση Μπάκου-Καϋμενάκη προς Reggeborgh-Μπόμπολα για ορισμό Δ.Σ. κοινής αποδοχής

Πρόσκληση προς τους μετόχους που ελέγχουν την διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δηλαδή προς την Reggeborgh και τον Λεωνίδα Μπόμπολα απευθύνει η άλλη πλευρά των μετόχων που βρίσκονται σε σύγκρουση για να συμφωνήσουν σε ένα κοινής αποδοχής διοικητικό συμβούλιο. Η πρόταση έρχεται ως συνέχεια προσπάθειας της Reggeborgh για προσέγγιση της Greenhill.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίας Δ. Μπάκος και Ι. Καυμενάκης μέσω του νομικού προσώπου Greenhill Investments Limited, ζητούν με ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στον τύπο τη διεύρυνση του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Ελλάκτωρ σε 11 μέλη από 5 που όρισε η πλευρά Reggeborgh-Μπόμπολα.

Η πρόταση αφορά την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ευρύτερης αποδοχής στην Γενική Συνέλευση μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Απριλίου στην οποία θα συζητηθεί και αύξηση κεφαλαίου 120,5 εκατ. ευρώ.  Το 11μελές διοικητικό συμβούλιο επίσης θα πρέπει να τηρεί κριτήρια καταλληλότητας που ορίζουν η νομοθεσία και οι ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η μοναδική προϋπόθεση που φαίνεται να τίθεται στους δύο μεγάλους μετόχους είναι «να προσέλθουν σε διάλογο πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Παρασκευής 26 Μαρτίου 2021 όταν και θα προταθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), προκειμένου να συμφωνήσουν σε κοινή λύση

«Η πρότασή μας, προσθέτουν, διασφαλίζει την ανάδειξη Διοικητικού Συμβούλιου που θα συγκεντρώνει την μέγιστη δυνατή συναίνεση που είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος.»

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η στάση των δύο εφοπλιστών σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου που επίσης είναι στην ατζέντα της ίδιας γενικής συνέλευσης.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της «ανοικτής επιστολής» της Greenhill Investment Limited:

«Ως βασικοί μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μιας μεγάλης εταιρείας, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, σε δεκάδες χώρες, έχουμε ευθύνη όχι μόνον για τα κεφάλαια που έχουμε επενδύσει αλλά και ευρύτερα για την πορεία και την συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Έχουμε ήδη εξαντλήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης και αισθανόμαστε την ανάγκη να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό για μια πρωτοβουλία συναίνεσης που απευθύνουμε προς τους άλλους δύο μεγάλους μετόχους.

Παρακολουθούμε με ανησυχία την κατάσταση στην οποία έχει εμπλακεί η εταιρεία και καλούμε ανοικτά, ως βασικοί μέτοχοι τους δύο μεγάλους μετόχους μειοψηφίας Reggeborgh Invest B.V. και Λ. Μπόμπολα, να προσέλθουν σε διάλογο πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Παρασκευής 26 Μαρτίου οπότε και θα προτείνουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), προκειμένου να συμφωνήσουμε σε κοινή λύση.

Πιστεύουμε στην ανάγκη διεύρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να γίνει 11μελές και κυρίως να έχει συμμορφωθεί με τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζουν η νομοθεσία και οι ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η πρότασή μας διασφαλίζει την ανάδειξη Διοικητικού Συμβούλιου που θα συγκεντρώνει την μέγιστη δυνατή συναίνεση που είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος.

Πιστεύουμε ότι η πρότασή μας εκφράζει και τις επιθυμίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των μετόχων της εταιρίας που προσβλέπουν στην δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μακριά από άγονες αντιπαραθέσεις.»