ΕΛΣΤΑΤ: Ανέκαμψε η βιομηχανία το Νοέμβριο, αλλά παρέμεινε χαμηλότερα έναντι Νοεμβρίου 2019

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 2,9%. Όμως σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών του Νοεμβρίου 2020 παρουσίασε αύξηση 5,5%.

Μείωση 11,2% σε 12μηνη βάση
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 11,2%, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Κάτω ορυχεία και μεταποίηση 

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,9% τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2019, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
– Μείωση κατά 3,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
– Μείωση κατά 2,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτοποιίας, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
– Μείωση κατά 5,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
– Αύξηση κατά 1,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 5,5% τον μήνα Νοέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2020, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
– Αύξηση κατά 5,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
– Μείωση κατά 8,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
– Αύξηση κατά 3,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
– Αύξηση κατά 10,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.