ΕΛΤΑ: Στα 70.000 ευρώ η μέση αποζημίωση της εθελούσιας εξόδου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα εξαιρετικά γενναιόδωρο Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου για το μόνιμο προσωπικό των ΕΛΤΑ, με στόχο την αποχώρηση 2.000 εργαζομένων από ένα σύνολο 4.000 εργαζομένων με το μέσο ύψος αποζημίωσης να ξεπερνά τα 70.000 ευρώ. Πρόσθετα παρέχεται και ασφαλιστική κάλυψη.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 19 Φεβρουαρίου και προβλέπει καταβολή μισθών έως και τεσσάρων ετών που θα φτάνουν έως και τα 95.000 ευρώ, κοινωνικά κριτήρια που καλύπτουν ανήλικα τέκνα, τέκνα ΑΜΕΑ, καθώς και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, στον υπολογισμό της αποζημίωσης συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα και γίνεται με βάση τους μισθούς του Δεκεμβρίου 2020, που μεσοσταθμικά είναι μεγαλύτεροι κατά 8% έναντι της νέας ΣΣΕ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ασφάλιση για δύο έτη

Επίσης, με δαπάνη των ΕΛΤΑ προβλέπεται η διατήρηση των καλύψεων Ασφάλισης Ζωής και της Πρόσθετης Υγειονομικής Περίθαλψης για δύο χρόνια, τόσο για τον εργαζόμενο, όσο και για τα εξαρτώμενα μέλη του. Ακόμη, προβλέπεται νομική υποστήριξη από ειδικούς σε ασφαλιστικά ζητήματα εργατολόγους για τους εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προβλέπεται να αποχωρήσουν σταδιακά από το τέλος Φεβρουαρίου έως και τα μέσα Μαΐου, ενώ το ποσό της εθελούσιας θα καταβάλλεται κατά την ημερομηνία της αποχώρησης.

Εξυγίανση 

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ προχωρά στην εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντικειμενικές συνθήκες που έχουν προκύψει στην ταχυδρομική αγορά, με τη συρρίκνωση του όγκου του συμβατικού έργου, αλλά και τα δεδομένα που έχουν προκύψει για την ίδια την εταιρεία στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει την αλλαγή του μοντέλου διανομής που γίνεται πλέον αραιότερο, ακολουθώντας τις επιταγές της ΕΕΕΤ και τη διεθνή πρακτική, αλλά και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της. Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛΤΑ θα λειτουργούν εκ των πραγμάτων με πολύ λιγότερο προσωπικό, από τους προσεχείς κιόλας μήνες.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στη διαμόρφωση του δικτύου, όσο και στα εργασιακά, που πλέον προσαρμόζονται στα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα.

Τα ΕΛΤΑ θα χρειαστούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων με αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός και να αναπτύξει νέες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας. Μετά την είσπραξη της αποζημίωσης για την Καθολική Υπηρεσία των προηγουμένων ετών και την Αύξηση Κεφαλαίου των 100 εκατ. ευρώ, δεν θα υπάρξει καμία άλλη χρηματοδότηση από το κράτος προς τα ΕΛΤΑ, τα οποία καλούνται να κινηθούν πλέον αυτόνομα.