Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στις 28/9 η εξέταση της καταγγελίας της Μυτιληναίος κατά Imerys – Δεν στοιχειοθετείται παράβαση σύμφωνα με την εισήγηση

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει την καταγγελία της εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά των εταιριών IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε και IMERYS GREECE S.A για πιθανή παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη και έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρίας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε με την υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση, δεν στοιχειοθετείται, κατά το νόμο, παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ από τις εταιρείες α) «IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.») και β) «IMERYS GREECE S.A» εις βάρος της καταγγέλλουσας, δια πρακτικών ολικής ή μερικής άρνησης πώλησης, υπερβολικής τιμολόγησης και μονοπωλιακής αναποτελεσματικότητας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη. Επίσης, με βάση το σκεπτικό της εισήγησης διαπιστώνεται η συμμόρφωση της εταιρείας IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το Διατακτικό της υπ’ αριθμ. 690/2019 Απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων της Ε.Α.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Να θυμίσουμε επίσης ότι η υπόθεση εκκρεμεί από το 2017.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού