Έρχεται ο νέος Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0 – Δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων

Ο νέο Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1-1-2022 τέθηκε στο τραπέζι της συνεδρίασης του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, τον οποίο παρουσίασαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργός  Νίκος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο Αναπτυξιακός νόμος Ελλάδα 2.0 θα αντικαταστήσει  τον ν. 4399/16 (Α’ 117) περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελεί, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Στόχος είναι  να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, ο νέος Αναπτυξιακός εισάγει δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων  σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών φαίνεται ότι περιλαμβάνονται ο ψηφιακός και τεχνολογικό εκσυγχρονισμός, η έρευνα, η καινοτομία, αλλά και η πράσινη μετάβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει τρεις σταθερούς κύκλους για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων.

Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου, διεκδικώντας την προβλεπόμενη ενίσχυση.

Αυτό θα γίνεται για τρεις συνεχόμενους μήνες (παράδειγμα Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και ο επόμενος (πχ. Απρίλιος) θα είναι εκτός.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Από εκεί και πέρα, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το ερχόμενο έτος, μαζί με την ενεργοποίηση και του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ).

Στο μεταξύ, ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), ο οποίος λαμβάνεται υπόψη στον Αναπτυξιακό Νόμο, αλλάζει, με τα ποσοστά του να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα.

Ο ΧΠΕ προσδιορίζει τις περιοχές ενός κράτους-μέλους που είναι επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Σε αυτόν, αναφέρεται ανά νομό-Περιφερειακή Ενότητα του τόπου εγκατάστασης ποια είναι η μέγιστη ένταση περιφερειακών, επενδυτικών ενισχύσεων.

Ουσιαστικά, περιγράφεται ποιο είναι το υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση αναλόγως της έδρας και του μεγέθους της.

Ενισχύσεις

Σημειώνεται πως οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2022-2027 θα είναι αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.

Με τα νέα δεδομένα, τα ποσοστά θα διαμορφώνονται, δυνητικά, έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Τα παραπάνω προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες προσδιορίζουν ένα πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων συμβατών με την εσωτερική αγορά, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2027.

Βάσει του νέου πλαισίου, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι αυξημένα στις 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης είναι δυνατόν να επιτευχθούν για τις Περιφέρειες του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου, καθώς επίσης της Κρήτης, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία.

Σύνδεση με Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ

Βάσει των όσων αναφέρει η κυβέρνηση, ενόψει σημαντικών αλλαγών  που επίκεινται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με την εισαγωγή του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τη θέση σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, καθίσταται επιτακτική  η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης των ρυθμίσεων του Αναπτυξιακού Νόμου προκειμένου να αποτυπώνει τους νέους στόχους και τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις για την ελληνική οικονομία, όπως έχουν καθοριστεί  στο Σχέδιο Ανάπτυξης της Επιτροπής Πισσαρίδη και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0. ακολουθώντας τη χάραξη των νέων αναπτυξιακών στόχων και πολιτικών επιχειρεί να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στον επενδυτικό τομέα  προκειμένου να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό και σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση σημαντικών και σύγχρονης μορφής επενδύσεων στη χώρα μας. Ένα πλαίσιο το οποίο να προωθεί, να προσελκύει και να διευκολύνει την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας.

Να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αξιοποίηση των νέων καθεστώτων ενίσχυσης από την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.  Και βέβαια να συμβάλει, συνδυαστικά με τις λοιπές μορφές χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, στην ταχύτερη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις, που θα προωθούν πέραν της γενικής επιχειρηματικότητας, τον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την έρευνα και καινοτομία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων,  τη δημιουργία περισσότερων και πιο εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, και γενικότερα την αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου της οικονομίας παράλληλα με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της σε διεθνές επίπεδο.