Εργάνη: Οριακά θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 καταγράφεται οριακή αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 2.116 θέσεις εργασίας.

Οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 93.370 και οι αποχωρήσεις σε 91.254. Από τις 91.254 συνολικά αποχωρήσεις, οι 36.546 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 54.708 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Δεκέμβριος 2020 και Δεκέμβριος 2019, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 5.782 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Δεκέμβριο 2020 (θετικό ισοζύγιο 2.116 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-3.666) τον Δεκέμβριο του 2019.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.986.442 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.893.439, εκ των οποίων οι 1.142.043 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 751.396 οικειοθελείς αποχωρήσεις.
Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2020 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 93.003 νέες θέσεις εργασίας.

 

Από τις 93.370 προσλήψεις που αναγγέλθηκαν το μήνα Δεκέμβριο οι 63.036 αφορούσαν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, οι 25.945 μερικής απασχόλησης και οι 4.389 εκ περιτροπής απασχόλησης.

Νέες προσλήψεις, ανά είδος σύμβασης εργασίας το 2020 

Εδώ όλα τα στοιχεία του Δεκεμβρίου και κατ΄επέκταση του συνόλου του 2020