Eurostat: Στην Ελλάδα οι νομοί με τον γηραιότερο πληθυσμό και με την μεγαλύτερη πληθυσμιακή αλλαγή στην ΕΕ

Η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε τις αρχές της ΕΕ να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν αναλυτικά στοιχεία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να υποστηρίξουν τα προγράμματα χρηματοδότησης. Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδίδει στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο (240 περιφέρειες) και σε επίπεδο νομών (1.169 νομοί), το οποίο παρέχει μια στατιστική επισκόπηση σε ευρύ φάσμα θεμάτων: πληθυσμός, υγεία, εκπαίδευση, αγορά εργασίας, συνθήκες διαβίωσης, οικονομία, επιχείρηση, έρευνα και καινοτομία, ψηφιακή κοινωνία, τουρισμός, μεταφορές, περιβάλλον και γεωργία.
Η φετινή έκδοση (Eurostat regional yearbook 2020 edition), που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει νέα επιπρόσθετα κεφάλαια: στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσης και για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, που βοηθούν στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μερικά από τα ερωτήματα που απαντώνται είναι: Πόσοι είναι οι νέοι που κατοικούν στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσοι οι ηλικιωμένοι; Είναι ο κίνδυνος της φτώχειας στην δική μου περιοχή υψηλότερος ή χαμηλότερος σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;  Ποιά περιοχή έχει την μεγαλύτερη σε μέγεθος οικονομία; Ποιά περιοχή επενδύει περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία; Πώς χρησιμοποιείται το διαδίκτυο;

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα έχει δύο πρωτιές: Ο νομός Ευρυτανίας έχει τον γηραιότερο πληθυσμό στην ΕΕ ενώ σε κάποια από τα νησιά του Αιγαίου παρατηρείται υψηλό ποσοστό αλλαγής του πληθυσμού, κάτι που οφείλεται στις μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές. Ας δούμε μερικά από αυτά τα στατιστικά:

Το υψηλότερο ποσοστό των νέων στην περιοχή Mayotte στη Γαλλία, το υψηλότερο ποσοστό των ηλικιωμένων στην Ευρυτανία

Το 2019 το ένα πέμπτο (20,4%) του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ηλικίας κάτω των 20 ετών, το 59,4% ήταν σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) ετών) και το υπόλοιπο 20,3% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Οι ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών αποτελούσαν το 5,8% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Μεταξύ των 10 νομών (με βάση σχετική κωδικοποίηση της ΕΕ) τα υψηλότερα ποσοστά νέων ηλικίας κάτω των 20 ετών, παρατηρήθηκαν σε πέντε περιοχές που βρίσκονται στη Γαλλία, τέσσερις στην Ιρλανδία και μία στην Ισπανία. Οι δύο εξόχως αποκεντρωμένες γαλλικές περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά νέων είναι η Mayotte (53,8% του συνολικού πληθυσμού) και η Guyane (41,8%).

Από την άλλη πλευρά, πέντε από τις 10 περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά πολύ ηλικιωμένων (ηλικίας 80 ετών και άνω), βρίσκονται στην Ισπανία, τρεις στην Πορτογαλία και δύο στην Ελλάδα. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στην ορεινή περιοχή της Ευρυτανίας (16,1% του συνολικού πληθυσμού), ακολουθούμενη από τα δύο βορειοδυτικές περιοχές στην Ισπανία, την Zamora (12,5%) και την Ourense (12,1%). Στην έκτη θέση ο νομός Φωκίδος με ποσοστό γύρω στο 11%.

Ο νομός Ευρυτανίας κατέχει τα πρωτεία σε όλη την ΕΕ έχοντας τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας με 55,5 έτη.

Στα νησιά του Αιγαίου αλλάζει ο πληθυσμός με υψηλό ρυθμό λόγω μεταναστευτικών ροών 

Η Ελλάδα κατέχει άλλη μία πρωτιά. Όπως καταγράφεται στη στατιστική αναφορά της Eurostat κατά τη διάρκεια του 2018, τα υψηλότερα ποσοστά μεταβολής πληθυσμών παρατηρήθηκαν στις ελληνικές νησιωτικές περιοχές της Λέσβου, της Λήμνου, της Ικαρίας και της Σάμου και όπως εξηγεί αυτό δεν οφείλεται στην αύξηση του γηγενή πληθυσμού αλλά λόγω των μεταναστευτικών ροών.

 

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση: υψηλότερο στις περιφέρειες του Sostin στη Λιθουανία, το χαμηλότερο στο Nord-Est στη Ρουμανία

Ποσοστό 40,3% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στην ΕΕ είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2019, επιτυγχάνοντας τον στόχο που η ΕΕ είχε για το 2020 και ήταν το 40%. Στην πλειονότητα των κρατών-μελών, οι περιφέρειες όπου βρίσκονται οι πρωτεύουσες είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από το Βέλγιο (όπου παρατηρήθηκε το υψηλότερο μερίδιο στην περιοχή Prov. Vlaams-Brabant), την Ισπανία (País Vasco), την Κροατία (Jadranska Hrvatska), την Ιταλία (Εμίλια-Ρομάνια) και την Ολλανδία (Ουτρέχτη).

Το 2019, το ποσοστό των ατόμων που είχαν τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν ίσο ή πάνω από τον στόχο του 40% σε 101 από τα 237 περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Μεταξύ αυτών, υπήρχαν εννέα περιοχές όπου το μερίδιο υπερέβη το 60%:
– η περιφέρεια Sostinas που βρίσκεται η πρωτεύουσα της Λιθουανίας (70,4%), η περιφέρεια Warszawski stołeczny στην Πολωνία (69,2%) και η περιφέρεια Hovedstaden στη Δανία (64,2%), ακολουθούμενη από την Ουτρέχτη στην Ολλανδία (64,1%), την περιοχή της Στοκχόλμης στη Σουηδία (63,4%), το Île-de-France στη Γαλλία (63,2%), την Βόρεια Ολλανδία, την περιφέρεια Bratislavský kraj στη Σλοβακία (62,1% το καθένα) και την περιφέρεια της Πράγας στην Τσεχία (60,9%).

Στο άλλο άκρο του φάσματος, τέσσερις από τις έξι περιοχές της ΕΕ όπου το μερίδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν λιγότερο από 20% εντοπίστηκαν στη Ρουμανία στις περιοχές  Nord-Est (15,5%), Sud-Muntenia (16,3%), Sud-Est (17,8%) και Sud-Vest Oltenia (18,6%). Επίσης σε μία περιοχή της Βουλγαρίας την Severozapaden (17,1%) και σε μία περιοχή στην Ιταλία, την Καλαβρία (19,9%).


Οι περιφέρειες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν στη Δανία, στην Ολλανδία και τη Σουηδία

Περισσότεροι από τους μισούς (60%) ανθρώπους ηλικίας 16 έως 74 ετών στην ΕΕ χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες ένα έτος πριν από την έρευνα του 2019. Μεταξύ των περιφερειών τα υψηλότερα ποσοστά διαδικτυακών συναλλαγών ήταν σε όλες τις περιοχές της Δανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας. Σε αυτές τις περιοχές τουλάχιστον τα 3/4 των ενηλίκων χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αυτό το μερίδιο υπερέβη το 85% στην Ουτρέχτη στην Ολλανδία (89%), στην Övre Norrland στη Σουηδία (87%) και στην Hoevdstaden (86%) στη Δανία.
Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίστηκαν κυρίως στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Νότια Ιταλία, με τα χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στο Severen tsentralen (14%) στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία στις περιοχές Nord-Est (18%) και Sud-Est, και στην περιοχή Yuzhen tsentralen στη Βουλγαρία (επίσης 19%).