ΕΥ: Οι επιχειρήσεις αναθεωρούν τις στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίων

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων του κορωνοϊού στις αλυσίδες εφοδιασμού, στα έσοδα και την κερδοφορία, ενώ ταυτόχρονα επανεξετάζουν την κατανομή κεφαλαίων και τα σχέδιά τους για Συγχωνεύσεις & Εξαγορές (Σ&Ε) μετά την κρίση. Αυτό προκύπτει από την 22ηέκδοση της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΥ, Global Capital ConfidenceBarometer (CCB22), η οποία διεξήχθητην περίοδο 4 Φεβρουαρίου έως 26 Μαρτίου 2020.

Σχεδόν τρεις από τους τέσσερις (73%) συμμετέχοντες στην έρευνα, η οποία καταγράφει τις απόψεις πάνω από 2.900 ανωτάτων στελεχών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, εκτιμούν ότι η πανδημία του COVID-19θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία,με τη μορφή διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και μειωμένης κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, τα στελέχη αντιδρούν στην κρίση προβαίνοντας σε αναθεωρήσεις των μοντέλων λειτουργίας των οργανισμών τους. Ο αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις διακόπτουν τη λειτουργία τους σε πολλά μέρη του κόσμου, έχει αναδείξει τις ευπάθειες των αλυσίδων εφοδιασμού πολλών εταιρειών, με πάνω από τις μισές (52%) να λαμβάνουν μέτρα για να αλλάξουντη δομή στην οποία δραστηριοποιούνται σήμερα, και το 41% ​​να επενδύουνστην επίσπευση της αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Καθώς το 49% των ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων παγκοσμίως αναφέρουν περιθώρια κέρδουςίδια ήκαι χαμηλότερα σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιρειών (95%) προετοιμάζονταιγια περαιτέρω μείωση των περιθωρίων κερδοφορίας τους, ενώ η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται.

Προετοιμασία για το τι έπεται

Σύμφωνα με την έρευνα, πολλές επιχειρήσεις (72%),υπό την πίεση των στόχων που είχαν θέσει ως προς τα έσοδα και την κερδοφορία, είχαν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες μετασχηματισμού.

Η πλειοψηφία των στελεχών (72%) σκοπεύουν,επίσης, να προβούν σετακτικότερες αναθεωρήσεις στρατηγικών και χαρτοφυλακίων. Επιπρόσθετα, τα στελέχη αναφέρουν ότι με την επιστροφή στην κανονικότητα, θα επικεντρωθούν,κατά προτεραιότητα, σε αλλαγές στις επενδύσεις τους στην ψηφιακή τεχνολογία (43%), καθώς και στην ανακατανομή κεφαλαίων σε όλο το εύρος του χαρτοφυλακίου τους(42%).

Ο μετασχηματισμός μέσω Συγχωνεύσεων &Εξαγορών, «κλειδί» για την ανάκαμψη μετά την κρίση

Παρότι τα διοικητικά συμβούλια επικεντρώνονται σήμερα στην άνευ προηγουμένου παγκόσμια υγειονομική κρίση, τα στελέχη επεξεργάζονται, παράλληλα, και σχέδια για την επόμενη μέρα. Ενώ το 54% των ερωτηθέντων αναμένουν μία περίοδο βραδείας ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, σε σχήμα “U”,η οποία θα επεκταθεί το 2021, το 38% προβλέπουν ότι η ανάκαμψη και η επιστροφή στην κανονικότηταθα επέλθει το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους (ανάκαμψη σε σχήμα “V”). Μόλις ένα 8% προβλέπουν μία ανάκαμψη σχήματος “L”, δηλαδή μία περίοδο παρατεταμένης ύφεσης,με την οικονομική δραστηριότητα να ανακάμπτει το 2022.

Καθώςη πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναμένει ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα, η πρόθεση για υλοποίηση Σ&Ε κατά τους επόμενους 12 μήνες, παραμένει στα υψηλά επίπεδα (56%) που καταγράφονταν σε όλη τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλουσυμφωνιών. Ωστόσο, τα στελέχη παγκοσμίως αναφέρουν ότι, εξαιτίας του COVID-19, θα επικεντρωθούν περισσότερο στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα ενός στόχου, κατά την αξιολόγηση μιας συναλλαγής (38%),ενώαναμένουν μείωση στις αποτιμήσεις (39%).

Ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων & Υποστήριξης Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, σημειώνει: «Είναι βέβαιο ότι η επόμενη μέρα από την κρίση του COVID-19, θα μας βρει όλους σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον από αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε. Για να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επισπεύσουν τον μετασχηματισμό τους, αλλάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο τους και αναπροσαρμόζοντας την κατανομή των κεφαλαίων τους. Είναι επιτακτικότερο από ποτέ, να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν οι επιλογές στρατηγικών συνεργασιών, συμπράξεων και Σ&Ε, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις οικονομίες κλίμακος που θα τους παράσχουν πρόσβαση στην απαραίτητη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους στη μετά-COVID εποχή. Συνεπώς, με την επάνοδο στην κανονικότητα, είναι πιθανό η δραστηριότητα Σ&Ε να ενταθεί, καθώς η εμπειρία από την περίοδο 2008-2012 δείχνει ότι το διάστημα της ανάκαμψης προσφέρεται για την απόκτηση αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων».