ΕΥΔΑΠ: Οι επιπτώσεις της πανδημίας – Πως επηρεάζεται η πορεία των εισπράξεων

Η ΕΥΔΑΠ μετά την επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον και την γνωστοποίηση ποσοτικών επιπτώσεων, η Εταιρεία προβαίνει στην παρακάτω συμπληρωματική σημείωση στη Ενότητα «Προοπτικές για το Β’ Εξάμηνο του 2020» σελίδα 27, παράγραφος 2 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου:

Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν ένα ανελαστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τις καιρικές συνθήκες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν υψηλότερη κατανάλωση.

Από τα στοιχεία της κατανάλωσης που αναλύθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης, η οποία όμως είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά.

Από τα στοιχεία του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), παρατηρήθηκε ότι σε συνθήκες ολικού Lockdown επηρεάστηκε αρνητικά η κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου, ενώ θετικά επηρεάστηκε η κατηγορία της οικιακής κατανάλωσης.

Κατά τον Απρίλιο παρατηρήθηκε αύξηση της κατανάλωσης νερού από την έξοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού της τάξεως του 4,4% έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα, γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο σε διακυμάνσεις κλιματολογικών παραγόντων, όπως ο όγκος και ο αριθμός ημερών βροχής, καθώς και η θερμοκρασία.

Ως προς το μήνα Μάρτιο, παρατηρούμε μια μικρή αύξηση της τάξεως του 0,7%.

Οι συνθήκες του μερικού lockdown που ισχύουν από τις 3 Νοεμβρίου 2020 στην Περιφέρεια Αττικής, αναμένεται να επηρεάσουν σε μικρότερο βαθμό τις επιμέρους κατηγορίες τιμολογίου, ενώ το σύνολο της κατανάλωσης δεν εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί σημαντικά.

Συνεπώς, εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση μέχρι το τέλος του έτους δεν θα παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβολή.

Η μείωση εισπράξεων και οι σχετικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2020 λόγω της αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών και της αναστολής του προγράμματος διακοπών υδροδότησης μέχρι 30/6/2020, βαίνουν προς εξομάλυνση η, γεγονός που διαφαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα σωρευτικής διαφοράς εισπράξεων από 2/1 έως και 2/11 του 2019 και 2020:

Θετικά έχει επιδράσει η συνεχής ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Εταιρείας και η ταυτόχρονη εξοικείωση των καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Με την προϋπόθεση διατήρησης των υπαρχουσών συνθηκών μερικού lockdown, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η εξομάλυνση του ρυθμού εισπράξεων, με την πιθανότητα επιβράδυνσης των εισπράξεων κάποιων κατηγοριών επαγγελματικού τιμολογίου (εστίαση, αθλητικοί χώροι).

Λόγω της συνεχούς ευμετάβλητης κατάστασης, η ΕΥΔΑΠ  παρακολουθεί τις εξελίξεις και σε ενδεχόμενη σημαντική μεταβολή των συνθηκών, σε σχέση με την μέχρι τώρα σωρευμένη εμπειρία από την εξέλιξη του φαινομένου της πανδημίας, θα ενημερώσει αντίστοιχα την επενδυτική κοινότητα.