ΓΕΚ Τέρνα: Εσοδα 470 εκατ. ευρώ στο 6μηνο με κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ

Εσοδα 470 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 155,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, με το EBITDA του τομέα παραχωρήσεων του ομίλου να αυξάνεται κατά 12,4% στα 49,7 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του ομίλου ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, τα έσοδα του τομέα ενέργειας συνέχισαν να αυξάνονται και διαμορφώθηκαν σε 142 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020 από 112 εκατ. στη αντίστοιχη περίοδο του 2019, με την εγκατεστημένη ισχύ του ομίλου να διαμορφώνεται πλέον σε 1.373 MW. Σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 330 MW, στη Βόρεια Εύβοια.

Τα καθαρά κέρδη του τομέα ενέργειας έφτασαν τα 25,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Αντίθετα τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις σε σειρά διαγωνισμών δημόσιων έργων. Τα έσοδα του τομέα κατασκευών υποχώρησαν στο εξάμηνο στα 238 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο η διοίκηση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επισημαίνει τις σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα των υποδομών και το γεγονός πως συμμετέχει σχεδόν σε όλους τους εν εξελίξει διαγωνισμούς.