ΓΣΕΕ: Στο 12% (από 1%) οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό 200 ευρώ

Μόνο κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους καταγράφηκε μείωση κατά 10% στο μέσο μηνιαίο μισθό. Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για την ελληνική οικονομία που συνέταξε το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ. Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Συνομοσπονδίας συνοψίζουν τα ευρήματα της μελέτης στα εξής:
• Δραματική αύξηση από το 1% στο 12% των εργαζομένων με αποδοχών έως… 200 ευρώ το μήνα.

• Περισσότεροι από επτά στους δέκα εργαζόμενους (73%) έχουν μηνιαίες αποδοχές που δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.

• Από όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, το 83% βρίσκεται κάτω από το όριο φτώχειας. Ακόμα χειρότερα, τρεις στους δέκα απασχολούμενους (31%) έχει αποδοχές πιο χαμηλές και από τον κατώτατο μισθό…

• Η μείωση στις ώρες εργασίας είναι δραματική κατά το τελευταίο εξάμηνο, ως συνέπεια των αναστολών συμβάσεων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στον τουρισμό και στην εστίαση.

• Στην «γκρίζα ζώνη» της αναστολής συμβάσεων, δηλαδή μεταξύ υποαπασχόλησης και ανεργίας, βρίσκονται περίπου 180.000 εργαζόμενοι. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο, καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, λαμβάνουν αποδοχές μειωμένες κατά τουλάχιστον 50%, σε σχέση με τον πραγματικό μισθό τους.

• Διαπιστώνεται κατάχρηση υπερεργασίας και υπερωρίας. Επίσης, έχει γίνει πολύ πιο «ελαστική» η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία. Μάλιστα, οι επιστημονικοί συνεργάτες της ΓΣΕΕ παρατηρούν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη θεσμοθέτηση αυτής της εξέλιξης, στοιχείο που αν συμβεί θα προκαλέσει νέα μείωση αποδοχών, αλλά και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, κατά το β’ τρίμηνο του 2020, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (55%) απασχολούνται υπερωριακά, ενώ το 19% πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα. Για το λόγο αυτό τονίζεται προς την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια «για περαιτέρω απορρύθμιση της αγοράς εργασίας».

• Περιγράφεται ως «δραματική» η κατάσταση που έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά. Διαπιστώνεται δυσκολία στο να καλυφθούν ακόμα και στοιχειώδεις ανάγκες. Σε αυτή την περίοδο αξιοποιούνται οι όποιες αποταμιεύσεις υπάρχουν, διαδικασία όμως που έχει «ημερομηνία λήξης».

• Από την άλλη πλευρά των επιχειρήσεων προτιμούν να αποταμιεύουν, παρά να επενδύουν. Έτσι, εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες εάν τα όποια κέρδη θα έχουν οι επιχειρήσεις από τυχόν ελαφρύνσεις από την φορολογία ή την ασφάλιση, θα αξιοποιηθούν για επενδύσεις