Η Ελλάδα με τον υψηλότερο αποπληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών στην ευρωζώνη παρουσίασε μείωση 0,3% τον Σεπτέμβριο του 2020 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019. Πτώση 0,2% είχε σημειώσει ο ρυθμός και τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο σε ετήσια βάση.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-2,3%), στην Κύπρο (-1,9%) και στην Εσθονία (-1,3%). Το υψηλότερο ετήσια ποσοστά σημειώθηκαν στην Πολωνία (3,8%), την Ουγγαρία (3,4%) και την Τσεχία (3,3%).

Τον Σεπτέμβριο, η υψηλότερη συνεισφορά στο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό (+0,34 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από υπηρεσίες (+0,24 π.μ.), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (-0,08 π.μ.) και ενέργεια
(-0,81 π.μ.).