Η Intrasoft International ανέλαβε νέο έργο στις Βρυξέλλες ενώ βγάζει και τις συντάξεις μας

Η Intrasoft International που έχει έδρα στις Βρυξέλλες ανέλαβε ένα νέο έργο από την ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης / European External Action Service), η οποία επίσης έχει έδρα στις Βρυξέλλες (η ΕΥΕΔ είναι η διπλωματική υπηρεσία και το Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έχει ρόλο να βοηθά τον επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ στην άσκηση κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για την Ένωση).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το συγκεκριμένο νέο έργο είναι το πλαίσιο ISDLS II το οποίο καλύπτει υπηρεσίες project management, ανάλυσης, συνεργατικής υποστήριξης, ανάπτυξης λογισμικού και testing. Επιπλέον, η Intrasoft International αναμένεται να υποστηρίξει την ορθή λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της ΕΥΕΔ, αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση καινοτόμων έργων για το Ελληνικό Δημόσιο. Ένα από τα πλέον κομβικά έργα που εκτελεί εδώ και είκοσι χρόνια η Intrasoft με εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, περιλαμβάνει την υλοποίηση, διαρκή υποστήριξη και συνεχή εξέλιξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) του τέως ΙΚΑ. Το σύστημα αυτό μετεξελίχθηκε ώστε να ενσωματώσει τις λειτουργίες των λοιπών τέως φορέων που συγχωνεύθηκαν στον ΕΦΚΑ και αποτελεί έκτοτε το ΟΠΣ που υποστηρίζει πλήρως την λειτουργία του μοναδικού Οργανισμού Κύριας Ασφάλισης της χώρας.

Η Intrasoft παρέδωσε το σύστημα έκδοσης συντάξεων χηρείας, ενώ επέλυσε και σειρά σοβαρών εκκρεμοτήτων που υπήρχαν από την προγενέστερη ψήφιση νόμων, όπως: η έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων, η υλοποίηση του πλαφόν στις πληρωμές συντάξεων, η ανακατανομή των κρατήσεων ασθενείας και ΑΚΑΓΕ, η υλοποίηση των απονομών και πληρωμών συντάξεων με χρόνο ασφάλισης σε χώρα ΕΕ ή με διμερείς συμβάσεις και άλλα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για την Άμεση Απονομή Σύνταξης, η εταιρεία συμφώνησε στην τροποποίηση και επαύξηση του φυσικού αντικειμένου, προκειμένου να επιτευχθεί ο νέος κυβερνητικός στόχος στο πλαίσιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την αυτοματοποίηση έκδοσης των συντάξεων. Συνεπώς αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2020 και έως τον Ιούνιο του 2021, σταδιακά θα εκδίδονται πλέον αυτόματα, άνω του 90% των περιπτώσεων συνταξιοδότησης.