Η συμμετοχή των κλάδων στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της οικονομίας και στην απασχόληση σε ΕΕ και Ελλάδα – Βρείτε τις διαφορές

Ο κλάδος της βιομηχανίας ήταν ο πρωταγωνιστής στην οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019. Όπως ανακοίνωσε η Eurostat, η βιομηχανία αντιπροσώπευε το 19,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ (GVA), ακολουθούμενη από τον ευρύτερο κλάδο «χονδρικό-λιανικό εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα και υπηρεσίες τροφίμων» με ποσοστό συμμετοχής 19,2% στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ακολούθως τη «δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία» με 18,7%.

Οι «επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες» αντιπροσώπευαν το 11,4% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ενώ οι «δραστηριότητες ακινήτων» (real estate) αντιστοιχούσαν το 10,8%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος των «χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων» αντιπροσώπευε μόλις το 4,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που σημαίνει ότι πλέον η ΕΕ δεν στηρίζεται στο συγκεκριμένο κλάδο ενώ ο κλάδος της «πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών» αποτελούσε μόλος το 5,1%, που σημαίνει ότι η ΕΕ είναι πίσω σε σχέση με άλλες περιοχές.

Τη χαμηλότερη συμμετοχή στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έχει ο αγροτικός τομέας με 1,8%.

Τρίτη η βιομηχανία στην απασχόληση

Σε ότι αφορά τη συνεισφορά των παραπάνω κλάδων στην απασχόληση  ο κλάδος της βιομηχανίας έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό συνεισφοράς με 16,1% πίσω από τον κλάδο «χονδρικό-λιανικό εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα και υπηρεσίες τροφίμων» με ποσοστό 24,6% και τον κλάδο που αποτελείται από «δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία» με ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση 23,5%.

Ο κλάδος με τη μικρότερη συμμετοχή στην απασχόληση ήταν του «real estate» με ποσοστό μόλις 1%.

Η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα to 2019 ήταν ο κλάδος «χονδρικό-λιανικό εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα και υπηρεσίες τροφίμων» με ποσοστό συμμετοχής 27,6% ακολουθούμενος από τη «δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία» με 19,9% και το real estate με 16,2%.

Η βιομηχανία στην Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση ως προς την συνεισφορά της στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία με 13,5%.

Ως προς την συμμετοχή των κλάδων στην απασχόληση ο κλάδος «χονδρικό-λιανικό εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα και υπηρεσίες τροφίμων» συνεισφέρει το 35,2% και ακολουθούν η «δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία» με 22,5% και ο αγροτικός τομέας με 10,9%.

Η βιομηχανία ως προς την απασχόληση είναι ακόμα χαμηλότερη στο 9,1%.

Εδώ τα στοιχεία της Eurostat με όλες τις χώρες.